.

Nedan följer en ordlista med termer som ofta förekommer i lånebranschen, dessa ord kan vara bra att känna till.

A

---

---

B

---

---

C

---

---

D

---

---

E

---

---

F

---

---

G

---

---

H

---

---

I

---

---

K

---

---

L

---

---

M

---

---

N

---

---

O

---

---

P

---

---

R

---

---

S

---

---

T

---

---

U

---

---

V

---

---